Hidraulinė mėšlo šalinimo sistema

Hidraulinio skreperio sistema,  naudojama palaido laikymo fermose su atviro praėjimo takais. Skreperio įrenginys gali būti iki 4,4 m. pločio. Hidraulinė stotis gali paleisti iki keturių valymo įrenginių vienu metu. Sistema gali būti iki 60 metrų ilgio. Lankstosi skreperio sparnai priklausomai nuo judėjimo krypties. Yra nuotolinio valdymo sistema. Jutiklio apsauga, kad nesužalotu galvijų.